Български English

Кариери

Ние в Нюел Инженеринг вярваме, че хората са нашият най-ценен актив. Чрез тяхната упорита работа и отдаденост, те задават високите стандарти за качество на предлаганите от компанията решения и услуги. Нашият екипен подход насърчава формирането на колегиална атмосфера, която приветства креативното мислене и инциатвността. Вярваме, че хората са основният ни потенциал за развитие и предлагаме разнообразни възможности за тяхното усъвършенстване, обучение и придобиване на допълнителна квалификация. Чрез атрактивните програми за възнаграждение , Нюел Инженеринг демонстрира ангажираността си към своите служители.