Български English

Новини


"Нюел Инженеринг" ЕООД завърши обект Специализирана болница за активно лечение по акушерство, гинекология и репродуктивна медицина (СБАЛАГРМ) „София”

21.01.2011

"Нюел Инженеринг" ЕООД съвместно с "Алокор" ООД завърши изграждането на автоматизацията на системата за климатизация и вентилация на Специализирана болница за активно лечение по акушерство, гинекология и репродуктивна медицина (СБАЛАГРМ) „София”. Контрол и управление на топлинен и студов център. Индивидуален стаен контрол. Диспечеризация и контрол на регулируемите параметри и управляваните съоръжения.