Български English

Новини


„Нюел Инженеринг” ЕООД съвместно с „Токамак” ООД стартираха своя енергиен проект.

15.01.2012

 „Нюел Инженеринг” ЕООД съвместно с „Токамак” ООД започнаха изграждането мини ТЕЦ с мощност 1 MW. Проекта включва изграждането на газификационна инсталация, за производство на електроенергия, чрез термична газификация на дървесен чипс и/или брикети от биомаса ,както и преработка на дизелови двигатели в двигатели работещи с горими газове.