Български English

Предмет на дейност

Внос, дистрибуция и монтаж на елементи за автоматизация на ОВиК

» Вентили
» Задвижки за вентили
» Задвижки за ПЖР 
» Термостати 
» Контролери
» Сензори
 

Системи за сградна автоматизация

» Консултации за автоматизация на сгради
» Проучване и проектиране
» Доставка на системи за сградна автоматизация
» Монтаж и въвеждане в експлоатация
» Сервиз 
 

Област на приложение

» Регулиране, контрол и управление на: 
» Климатични инсталации 
» Вентилационни инсталации 
» Отоплителни инсталации(абонатни станции, слънчеви инсталации, термопомпени агрегати) 
» Системи за индивидуален стаен контрол (IRC) с вентилаторни конвектори 
» Системи за топло- и студоразпределение 
» Осветителни и електро инсталации 
» Генератори и когенератори

Системни и технически решения

» Конвенционални технически средства 
» BMS (Building Management System) системи за диспечеризация и енергиен мениджмънт
 

Платформи за интегриране

» Интеграция на подсистеми от различни 
» производители, базирана на стандартни 
» протоколи за комуникация – BACnet, TCP/IP, LonMark, EIB/KNX, DALI, OPC и т.н
 

Информационни технологии

» Прилагане на стандартни информационни 
» технологии (Web, XML, SOAP и др.) върху съществуващи и новоизградени LAN/WAN инфраструктури.
 

Силови и слаботокови инсталации

» Проучване и проектиране 
» Изграждане и въвеждане в експлоатация 
» Консултации 
» Сервиз
 

Електропроизводство посредством генератори и когенератори

» Доставка и монтаж 
» Въвеждане в експлоатация 
» Сервиз