Офис сграда ``Изогарант`` - гр. Варна

  • image
  • image
  • image

Описание на проекта

  • Автоматизация на системата за климатизация и вентилация.
  • Контрол и управление на топлинен и студов център.
  • Индивидуален стаен контрол.
  • Диспечеризация и контрол на регулируемите параметри и управляваните съоръжения.