Офис сграда ``OBS`` - гр. София

  • image

Описание на проекта

  • Автоматизация на системата за климатизация и вентилация.
  • Индивидуален стаен контрол.
  • Диспечеризация и контрол на регулируемите параметри и управляваните съоръжения.