Специализирана болница за активно лечение по акушерство, гинекология и репродуктивна медицина (СБАЛАГРМ) „София”

  • image

Описание на проекта

  • Автоматизация на системата за климатизация и вентилация.
  • Автоматизация системата на аварийните вентилатори.