Хотелска част на комплекс ``Виниярдс`` - гр. Бургас

  • image
  • image
  • image

Описание на проекта

  • Автоматизация на системата за климатизация и вентилация.
  • Контрол на пожароизвестителната и пожарогасителна системи.
  • Автоматизация и управление на системата за контрол на достъпа.