Нашите услуги

Силови и слаботокови инсталации

Проучване и проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация, консултации и сервиз.

Системи за сградна автоматизация

Консултации за автоматизация на сгради, проучване и проектиране доставка на системи за сградна автоматизация, монтаж и въвеждане в експлоатация, сервиз.

Електропроизводство посредством генератори и когенератори

Доставка и монтаж, въвеждане в експлоатация и сервиз.

Системни и технически решения

Конвенционални технически средства, BMS (Building Management System) системи за диспечеризация и енергиен мениджмънт.

Платформи за интегриране

Интеграция на подсистеми от различни производители, базирана на стандартни протоколи за комуникация, прилагане на стандартни информационни технологии.

Внос, дистрибуция и монтаж на елементи за автоматизация на ОВиК

Вентили, задвижки за вентили, задвижки за ПЖР, термостати, контролери, сензори.

Защо да изберете нас?

Квалифициран екип

Фирмата разполага с високо квалифициран екип от професионалисти, заети с осигуряване на компетентното и качествено изпълнение на цялостен жизнен цикъл на проекти, свързани с електроинсталации и автоматика на сгради независимо от техните мащаби. Фирма „Нюел Инженеринг” ЕООД поддържа тесни контакти с редица водещи и утвърдени на пазара фирми производителки.

Високо качество

Спазвайки тази политика, фирмата извършва приложен развой при използване на стандартизирани програмно-технически средства, което гарантира както високото качество на предлаганите системи, така и тяхната непрекъсната актуализация и осъвременяване.

Надежден партньор

От консултантска дейност във фазите на проектиране на сградните и електроинсталации, през изготвяне на проектна документация за специфични системи, изискващи индивидуален подход и търсене на оптимални решения, до практическата реализация на инвестиционните планове, в наше лице можете да откриете надежден и предвидим бизнес партьор.

Готови сме да реализираме Вашите проекти