„Нюел Инженеринг” ЕООД е компания, специализирана в изграждането на системи за сградна автоматика, електроинсталации и други електро услуги, както и изграждане на слаботокови мрежи, внедряване на технически средства, системи и услуги за автоматизация и управление на инсталации за отопление, вентилация и климатизация осигуряващи комфорт, системи и продукти за сградна автоматика.

Квалифициран екип

Фирмата разполага с високо квалифициран екип от професионалисти, заети с осигуряване на компетентното и качествено изпълнение на цялостен жизнен цикъл на проекти, свързани с електроинсталации и автоматика на сгради независимо от техните мащаби. Фирма „Нюел Инженеринг” ЕООД поддържа тесни контакти с редица водещи и утвърдени на пазара фирми производителки.

Високо качество

Спазвайки тази политика, фирмата извършва приложен развой при използване на стандартизирани програмно-технически средства, което гарантира както високото качество на предлаганите системи, така и тяхната непрекъсната актуализация и осъвременяване.

  • image
  • image
  • image
  • image

Надежден партньор

От консултантска дейност във фазите на проектиране на сградните и електроинсталации, през изготвяне на проектна документация за специфични системи, изискващи индивидуален подход и търсене на оптимални решения, до практическата реализация на инвестиционните планове, в наше лице можете да откриете надежден и предвидим бизнес партьор.

Готови сме да реализираме Вашите проекти