Хотел ``Нарцис`` - град Банско

  • image
  • image

Описание на проекта

  • Автоматизация на системата за климатизация и вентилация.
  • Диспечеризация и контрол на регулируемите параметри и управляваните съоръжения.